Ons reik aktief uit in ons gemeenskap, in terme van een of ‘n paar spesifieke programme (bv. ‘Bible in Schools’, bejaardes, gevangenes, bybelverspreiding, …). Die Alfa kursus word ondersteun en sterk aanbeveel vir geestelike groei en toerusting – veral met die doel om na buite uit te reik. 

Ons doen aktiewe evangelisasie onder soekers en buite-kerklikes in ons omgewing - hulle vind 'n geestelike tuiste by ons.

 

Evangelisasie

Nuwe Intrekkers / Verwelkoming

Uitreik Na Teikenmark

Kontak Persoon: Theo Engelbrecht   

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.