Finansies
Hierdie bediening is verantwoordelik vir die operasionele bestuur, kontrole en beheer van die begroting en finansies van die ACK North Shore.
                 
Die aktiwiteite van die jaar word gekenmerk deur die vestiging van ‘n  suksesvolle doelwitbegrotings-proses. Dit vind plaas in noue oorleg met die onderskeie Bedieninge en die gemeente as geheel, waarin beslag gegee word aan ‘n  benadering om strategiese gemeente doelwitte te bereik. Terselfdertyd word die gemeente se openlike deelname aan die prosesse verwelkom en in ag geneem.
Lidmate met  toepaslike ervaring word uitgenooi om deel te neem aan die verfyning van finansiële beleid vir oorweging en goedkeuring deur die Gemeenteraad, asook om te help met weeklikse  administratiewe take en bestuur en beheer oor offergawes en ander inkomste en uitgawes.

 

Kontak Persone: Jacques Pietersen / Tina Smit (Tesourier)

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

    
Bankbesonderhede
Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:
ACK North Shore, BNZ Browns Bay, 02 0120 0096596 00
Gebruik asb lidnommer (indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.
EFTpos fasiliteit is ook beskikbaar by die kerk.