Hierdie groep is hoofsaaklik die Senior lidmate, ouers en grootouers in ons gemeente. 

Hier word uitgereik na mekaar in liefde, deernis en aanvaarding.

'n Groot hoogtepunt is die kwartaallikse etes waar gepoog word om almal te betrek by die voorbereiding en maak daarvan.

Weeklikse Bybelstudie speel 'n groot rol in hierdie groep.

Ons verwelkom graag ons ouers wat kom kuier om ons beter te leer ken.

 

 

 

 

Kontak Persone: Jackie Simes

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.