Die doelwit is om die gemeente geestelik toe te rus en te ontwikkel vir dienswerk.

 

Die doel is om individue en kleingroepe geestelik toe te rus sodat almal – die geloofsfamilie en groter gemeenskap van New Zealand, die geleentheid het om deel te neem aan die groei as deel van die liggaam van Christus.

 

- Geestelike Toerusting word met behulp van die volgende bronne beskikbaar gestel vir groepstudie of individuele studie:

- Boeke, DVD en internet programme wat God se Woord, die Bybel bevorder.

- Kursusse en ander geestelike seminare en byeenkomste aangebied deur die ACK, ander kerke en ander Christelike instansies.

- Mans, Vroue en gemeente kampe.

- Kleingroep en individuele besprekings

- Promise Keepers

- Willow Creek Ministries

 

Hierdie bediening soos die ander bedieninge onder Geestelike Groei, oorvleuel baie van die bedieninge in die ACK en bied ondersteuning aan waar nodig.

 

 

Kontak Persoon:  Herman Pieters

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.