Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!

East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay. 


Bankbesonderhede

Dankoffers/bydraes kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.
Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

 


Erediens OpnamesCare Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz

 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.